กระบวนการผลิต

เราใส่ใจทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากสารกันบูดหรือวัตถุปรุงแต่ง  โดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ปรับปรุงใช้ให้เข้ากับวัตถุดิบ  เริ่มตั้งแต่หลังจากการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ  คัดแยกแล้วชำระล้างเพื่อเตรียมผ่านขั้นตอนการผลิตต่อไป  ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตราฐานไปตามขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษารสชาติแท้ของวัถตุดิบ ความสดสะอาด คุณค่าโภชนาการ

 

Italiano English Español Deutsch Francais Arabic Japanese Thai
ค้นหาเว็บไซด์
search!
Prodotti Azienda News Contatti
กระบวนการผลิต

เราใส่ใจทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากสารกันบูดหรือวัตถุปรุงแต่ง  โดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ปรับปรุงใช้ให้เข้ากับวัตถุดิบ  เริ่มตั้งแต่หลังจากการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ  คัดแยกแล้วชำระล้างเพื่อเตรียมผ่านขั้นตอนการผลิตต่อไป  ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตราฐานไปตามขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษารสชาติแท้ของวัถตุดิบ ความสดสะอาด คุณค่าโภชนาการ

 หลายขั้นตอนของการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ HACCP ซึ่งทำให้เราสามารถระบุและ ป้องกันชีวภาพ, กายภาพ, หรืออันตรายทางเคมีและความเสี่ยงประกันคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ . 
เราจ้างดูแลโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อาจมีสารก่อภูมิแพ้, เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทั้งหมด . 
นอกจากนี้เราควบคุมและติดตามทุกระยะ การผลิตการแปรรูป และการกระจายรับประกันตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ทางบริษัทนำเทคโนโลยีสุญญากาศมาใช้เพื่อเก็บรักษาคุณภาพอาาหารแปรรูปให้มีระยะเวลายาวนานถึง 3 ปี  หลังจากผลิตสินค้าออกมาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปจะมีการทำชื่อเป็นเครื่องหมาย ระบุจำนวนที่ผลิต และวันหมดอายุบนฝาปิดพร้อมจัดส่ง  ขั้นตอนต่างๆของการผลิตการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยใช้ระบบ HACCP ซึ่งทำให้เราสามารถป้องกันสารเคมีต่างๆ ส่วนผสมการผลิตที่มีสารก่อภูมิแพ้ และความเสี่ยงทางชีวภาพได้ 
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า เราคำนึงถึงคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสำคัญ  นอกจากนี้เรายังดูแลและติดตามสินค้าหลังจากขายหรือจัดส่งเพื่อความพึงพอใจที่ดีที่สุดของผู้บริโภค