ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตด้านการผลิตและการตลาดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวของบริษัท แคมโป โดโร่ (Campo d' Oro)  เรามีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การใช้ ดูแล และรักษา สภาพแวดล้อมให้มีคุณค่ามากที่สุด  และคงสภาพของทรัพยากรของมนุษย์และธรรมชาติให้ยาวนานที่สุด

ด้วยเหตุนี้ทุกปีบริษัทแคมโป โดโร่ (Campo d'Oro) เลือกที่จะบริจาครายได้ส่วนหนึ่งของการดำเนินการขาย  เพื่อโครงการมนุษยธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม     โดยทำการคัดสรรองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสหรือที่ส่งเสริมความช่วยเหลือด้านมนุษย์และทรัพยากร 

ในปี 2008 ทางบริษัทได้ร่วมสบทบทุนบริจาคทุก 0.10 ยูโร ของการซื้อปาเตซวอร์ดฟิชทุกขวด  เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในโครงการกัลกัตตา (Calcutta Project) ที่ประเทศอินเดีย  ซึ่งเป็นองค์การที่พิทักษ์เด็กและมนุษยธรรม

Italiano English Español Deutsch Francais Arabic Japanese Thai
ค้นหาเว็บไซด์
search!
Prodotti Azienda News Contatti
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การเจริญเติบโตด้านการผลิตและการตลาดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวของบริษัท แคมโป โดโร่ (Campo d' Oro)  เรามีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การใช้ ดูแล และรักษา สภาพแวดล้อมให้มีคุณค่ามากที่สุด  และคงสภาพของทรัพยากรของมนุษย์และธรรมชาติให้ยาวนานที่สุด

ด้วยเหตุนี้ทุกปีบริษัทแคมโป โดโร่ (Campo d'Oro) เลือกที่จะบริจาครายได้ส่วนหนึ่งของการดำเนินการขาย  เพื่อโครงการมนุษยธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม     โดยทำการคัดสรรองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสหรือที่ส่งเสริมความช่วยเหลือด้านมนุษย์และทรัพยากร 

ในปี 2008 ทางบริษัทได้ร่วมสบทบทุนบริจาคทุก 0.10 ยูโร ของการซื้อปาเตซวอร์ดฟิชทุกขวด  เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในโครงการกัลกัตตา (Calcutta Project) ที่ประเทศอินเดีย  ซึ่งเป็นองค์การที่พิทักษ์เด็กและมนุษยธรรม